Fabricius: controles hennep

dinsdag 16 juni 2015

IJmuiden - In het kader van Fabricius, het project voor revitalisering van het havengebied in IJmuiden, heeft de politie met gemeente en andere instanties vanmorgen drie locaties in het havengebied bezocht, om te constateren of er sprake was van hennepteelt.

Fabricius

De politie controleert regelmatig in en rondom het havengebiedvan IJmuiden, in samenwerking met overige overheidsinstellingen in het kader vanproject Fabricius. Deze controles worden o.a. uitgevoerd door gemeente Velsen,Douane, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee.

Burgemeester F. Weerwind: "De actie en het resultaat zijneen gevolg van gecordineerd overheidsoptreden waarbij diverse instanties zijnbetrokken. Een veilig en economische vitaal havengebied vergt een blijvendcommitment van zowel overheid alsook de hier gevestigde ondernemers".

Op een locatie in de James Wattstraat werd een hennepplantageaangetroffen met 66 hennepplanten. Ook werd o.a. een ruimte aangetroffen waarmogelijk voorbereidende handelingen waren verricht voor een extrahennepplantage. De politie heeft de hennepplantage ontmanteld. Alle hennep en detoebehoren zullen worden vernietigd.

Liander is aanwezig geweest en constateerde illegalestroomaftap. Ook gemeentemedewerkers van bouw- en woningtoezicht pleegdenonderzoek op de locaties.Voor dergelijke controles zet de politie regelmatighelicopters in. Ook worden door energiebedrijven netwerkspanningen gemeten om teconstateren of deze hoger dan gebruikelijk zijn.

Naar de eigenaar van de hennepplantage wordt een onderzoekingesteld.

Door de hoge opbrengsten van hennep bestaat het gevaar vanvermenging van onder- en bovenwereld van de Nederlandse samenleving. Dit heetondermijning.

Illegale activiteiten zoals hennep kweken, zijn niet uitvoerbaarzonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, financin,vergunningen en huisvesting. Mede hierdoor is het overheidsoptreden gericht ophet ?afpakken? van (al dan niet financile) middelen verkregen uit dit soortcriminele activiteiten.

bron: politie.nl | Categorie: drugs


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Haarlem | 112 alarmeringen Haarlem | Goedkoop Tanken in Haarlem | Supermarkten in Haarlem | Weerbericht Haarlem