Onjuiste weergave politiewerk Haarlem in media

dinsdag 2 december 2014

Haarlem - Afgelopen week was er een landelijke politieactie waarin aandacht was voor de inning van niet betaalde boetes en mensen die nog een taak- of gevangenisstraf open hebben staan.

In diverse media is een verhaal verschenen dat de politie van Haarlembuitenproportioneel zou hebben gehandeld bij een bezoek aan een adres aan hetBrouwersplein in Haarlem. Betrokkenen van de bewoner hebben diverse mediabenaderd met onjuiste informatie over het bezoek. De politie van de eenheidNoord-Holland betreurt deze onjuiste weergave van de feiten.

Actieweek

Tijdens de actieweek worden adressen bezocht waarbij de mensen weten dat depolitie langskomt. Zij hebben meerdere aanmaningen ontvangen of politie aan dedeur gehad, ook zijn de bezoeken in de media aangekondigd. Op het adres aan hetBrouwersplein zijn vier politiemedewerkers verschenen die door de bewoner binnenzijn gelaten. De man die een boete open had staan is vrijwillig meegegaan naarhet politiebureau en in goede harmonie is vervolgens de boete betaald. Depolitie is dan ook verbaasd dat nu in de media een verhaal verschijnt dat zijbuitenproportioneel zou hebben gehandeld.

Onjuiste berichtgeving

Zo wordt onder andere gesuggereerd dat de politie met drie busjes en eentiental agenten voor de deur van de woning stond en intimiderend aanwezig zouzijn geweest, ook zou het plein vol met politie hebben gestaan. Deze onjuisteberichtgeving doet de gedane inspanningen van de politiemensen ernstig tekort enschetst een verkeerd beeld van de politie in Noord-Holland in het algemeen en indit geval de politie van Haarlem in het specifiek. Burgers die de belevinghebben onheus bejegend te zijn door de politie worden zijn altijd welkom omhierover in gesprek te gaan.

Verder wil de politie benadrukken dat een politiebezoek aan de deur in dit soortgevallen voorkomen kan worden door tijdig openstaande boetes te betalen.Kijkhier voor de aangekondigde actie om openstaande boetes en gevangenisstraffen teinnen

DDONH

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Haarlem | 112 alarmeringen Haarlem | Goedkoop Tanken in Haarlem | Supermarkten in Haarlem | Weerbericht Haarlem