Nieuwe digitale 'flitspalen' gaan aan in Haarlem

donderdag 8 januari 2015

Haarlem - Vijf nieuwe digitale ?flitspalen? worden in de loop van volgende week aangezet. Ze vervangen de oude analoge palen.

Het gaat om vijf palen op de N208 die ter hoogte vanhectometerpalen 52.1, 50.8 en 50.7 (Westelijke Randweg), tegenover hetbowlingcentrum, en ter hoogte van hectometerpaal 52.2 (Delftlaan) staan. Dedigitale palen controleren niet alleen de snelheid, maar ook het rijden doorrood licht.

Bewezen effect

Digitale flitspalen staan op plaatsen waar eerder de oude, analogeflitspalen stonden.

Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente hebben vastgesteld dat opbovengenoemde locatie de flitspaal vervangen wordt. Flitspalen hebben eenbewezen effect op de benvloeding van het rijgedrag.Van analoog naar digitaal

De vervanging maakt deel uit van een landelijk project onder leidingvan het Openbaar Ministerie met als doel de komende jaren een groot deel van deanaloge flitspalen te vervangen door digitale palen. Groot voordeel van digitalepalen is dat deze 24 uur per dag aan staan en de verwerking van de boetes minderpolitiecapaciteit vergt. Daarbij kan in principe de bon sneller op de deurmatvallen, zodat de betrokkene zich eerder bewust wordt van de overtreding en hetgedrag sneller kan aanpassen.

Burgers die dus een boete krijgen voor rijden door rood of te snel rijden,kunnen als ze dat nodig vinden, op de acceptgirokaart lezen waar en hoe zebezwaar kunnen aantekenen.

Flitser

De nieuwe flitspaal heeft een digitale camera aan boord zodat gemaaktebeelden van snelheidsovertreders direct worden overgeseind naar eendataverwerkingseenheid.

De analoge flitspaal maakt nog gebruik van een filmrol, die eerst ontwikkeldmoet worden en dan pas kan worden uitgelezen. De digitale flitser die geen lastheeft van een volgeschoten film, werkt continu en maakt gebruik van eeninfraroodflitser. Deze zorgt ervoor dat de flits niet te zien is. Weggebruikershebben dan geen hinder van flitslicht.Roodlichtcamera

Een flitspaal bij een kruising met verkeerslichten, meet niet alleen desnelheid van iemand die te hard rijdt maar legt ook weggebruikers vast die doorrood rijden. Een automobilist die te hard door rood rijdt, krijgt dus tweeboetes: een voor snelheid en een voor rijden door rood licht.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Haarlem | 112 alarmeringen Haarlem | Goedkoop Tanken in Haarlem | Supermarkten in Haarlem | Weerbericht Haarlem